Agenda 2022-2023 

Komende gebeurtenissen

Kennismakingsgesprekken

maandag 19 september 2022 - vrijdag 30 september 2022

Ouders worden hiervoor uitgenodigd via e-mail.

SCHOOLFOTOGRAAF!

maandag 03 oktober 2022

Fotograaf Vandenberg-ID maakt elk jaar pasfoto’s. Voor het verzorgen van onderwijs gebruikt de school deze foto in Magister.

Via de webshop van de fotograaf is de foto digitaal te bestellen. Leerlingen ontvangen van de mentor een adres voor de webshop en een unieke code. De school is bij deze transactie niet betrokken.

CITO S1

dinsdag 04 oktober 2022 08:45 - 10:15 uur

De CITO's worden tijdens de 2e en 3e lesuur. Ouders ontvangen een e-mail hierover.

DAT S2

dinsdag 04 oktober 2022 08:45 - 12:00 uur

De DAT wordt tijdens de 2e t/m de 6e lesuur. Ouders ontvangen een e-mail hierover.

CITO S1

woensdag 05 oktober 2022 08:45 - 10:15 uur

De CITO's worden tijdens de 2e en 3e lesuur. Ouders ontvangen een e-mail hierover.

CITO S1

donderdag 06 oktober 2022 08:45 - 10:15 uur

De CITO's worden tijdens de 2e en 3e lesuur. Ouders ontvangen een e-mail hierover.

Informatieavond ouders grp 7/8

maandag 10 oktober 2022 19:00 - 20:30 uur

Vanaf oktober tot februari organiseren we informatieavonden voor ouders van groep 7 en 8 van de basisschool. Wij vertellen tijdens de informatieavonden waarom ‘t Antoon zo bijzonder is, voor welke leerlingen we zeer geschikt zijn en welke ondersteuning we kunnen bieden. We geven dan ook informatie over onze toelatingsprocedure.

De volgende informatieavonden vinden plaats op:
- maandag 10 oktober;
- dinsdag 15 november;
- maandag 12 december.
Aanmelden voor een informatieavond kan via deze link.

Oriëntatiedag leerlingen grp 7/8

donderdag 20 oktober 2022 09:00 - 12:30 uur

Om ’t Antoon te leren kennen, kunnen leerlingen uit groep 8 meedoen aan een oriëntatiedag.   
De eerstvolgende oriëntatiedag vinden plaats op:
- donderdag 20 oktober 2022;
- donderdag 3 november 2022;
- donderdag 24 november.

Het programma voor de leerlingen is:
- Het invullen van een vragenlijst;
- Rondleiding door het gebouw;
- Leesvaardigheid;
- Stop motion filmpjes maken;
- Gymles.

Na de oriëntatiedag worden de ouders uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek bij ons op school, waarin de ondersteuningsbehoefte van hun kind besproken wordt.

Bij toelating op onze school vormen de gegevens van de oriëntatiedag, het onderwijskundig rapport van de basisschool en het gesprek met de ouders de basis voor het plan van aanpak in het eerste leerjaar. Hiermee kunnen wij ons onderwijs zo goed mogelijk afstemmen op de hulpvraag van de leerling.

Herfstvakantie

maandag 24 oktober 2022

We wensen iedereen een fijne vakantie!

Oriëntatiedag leerlingen grp 8

donderdag 03 november 2022 09:00 - 12:30 uur

Om ’t Antoon te leren kennen, kunnen leerlingen uit groep 8 meedoen aan een oriëntatiedag.   
De eerstvolgende oriëntatiedag vinden plaats op:
- donderdag 20 oktober;
- donderdag 3 november;
- donderdag 24 november.

Het programma voor de leerlingen is:
- Het invullen van een vragenlijst;
- Rondleiding door het gebouw;
- Leesvaardigheid;
- Stop motion filmpjes maken;
- Gymles.

Na de oriëntatiedag worden de ouders uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek bij ons op school, waarin de ondersteuningsbehoefte van hun kind besproken wordt.

Bij toelating op onze school vormen de gegevens van de oriëntatiedag, het onderwijskundig rapport van de basisschool en het gesprek met de ouders de basis voor het plan van aanpak in het eerste leerjaar. Hiermee kunnen wij ons onderwijs zo goed mogelijk afstemmen op de hulpvraag van de leerling.

1 2 3 4