Aanmelden schooljaar 2021-2022

Een leerling kan worden aangemeld in de week van 1 tot 5 maart 2021, middels het blauwe aanmeldformulier dat via de basisschool wordt verstrekt. Het formulier kan ingeleverd worden bij ons op onderstaande aanmeldtijden en dagen. Als dit niet kan mag het formulier per post opgestuurd worden. De aanmelding wordt besproken in de toelatingscommissie. Ouders krijgen binnen 6 tot 10 weken na aanmelding een bericht over het besluit.

Aanmelddagen en tijden:
-      maandag 1 maart 2021 van 13.00 tot 19.00 uur
-      dinsdag 2 maart 2021 van 15.00 tot 19.00 uur
-      woensdag 3 maart 2021 van 15.00 tot 17.00 uur
-      donderdag 4 maart 2021 15.00 tot 18.00 uur

Voordat een leerling wordt aangemeld kan hij/zij opgeven worden voor een oriëntatiedag (vanaf 1 oktober 2020). Na de oriëntatiedag wordt een uitnodiging gestuurd naar de ouder(s)/verzorger(s) voor een persoonlijk gesprek via Microsoft TEAMS of bij ons op school, waarin de ondersteuningsbehoefte van de leerling besproken wordt.  

In plaats van informatieavonden voor ouders, komt er een informatiefilmpje en (vanaf 1 oktober 2020) de mogelijkheid voor een persoonlijk gesprek via Microsoft TEAMS of bij ons op school (zie onze pagina: Informatieavonden voor ouders). 

Bij plaatsing wordt uitgegaan van het advies van de basisschool en is dit ondersteund met gegevens uit het onderwijskundig rapport dat de basisschool opstelt. Indien een ontwikkelingsperspectief aanwezig is, wordt dit ook toegevoegd.