Aanmelden schooljaar 2022-2023

Aanmelden voor volgend schooljaar gaat via de basisschool. De voorkeur gaat naar digitaal aanmelden, de basisschool heeft daarvoor een link. Wanneer digitaal aanmelden niet wenselijk of niet mogelijk is heeft de basisschool een blauw aanmeldformulier, deze kan volledig ingevuld bij ons ingeleverd worden. Dat kan dagelijks tussen 08.00 en 17.00 uur bij de receptie en buiten deze tijden via de brievenbus, of per post. 
Als de basisschool buiten het Samenwerkingsverband Eindhoven en Kempenland valt, kunt u contact met ons opnemen om een blauw aanmeldformulier gemaild te krijgen. 

De 
aanmeldingsweek is van 7 t/m 11 maart 2022.
Vmbo-pro klas
 VOL. Aanmelden voor deze klas is niet meer mogelijk.

Ongeveer zes weken na aanmelding krijgen ouders bericht of hun dochter/zoon is aangenomen.
Bij plaatsing wordt uitgegaan van het advies van de basisschool en is dit ondersteund met gegevens uit het onderwijskundig rapport dat de basisschool opstelt. Indien een ontwikkelingsperspectief aanwezig is, wordt dit ook toegevoegd.