Aanmelden schooljaar 2022-2023

Onze vmbo-pro klas is VOL. Aanmelden voor deze klas is niet meer mogelijk.
Onze tweedejaars vmbo-k en vmbo-t klassen zijn ook VOL. Aanmelden voor zij-instroom naar deze klassen is niet meer mogelijk.


Aanmelden voor volgend schooljaar gaat via de basisschool. De voorkeur gaat naar digitaal aanmelden, de basisschool heeft daarvoor een link. Wanneer digitaal aanmelden niet wenselijk of niet mogelijk is heeft de basisschool een blauw aanmeldformulier, deze kan volledig ingevuld bij ons ingeleverd worden. Dat kan dagelijks tussen 08.00 en 17.00 uur bij de receptie en buiten deze tijden via de brievenbus, of per post. 
Als de basisschool buiten het Samenwerkingsverband Eindhoven en Kempenland valt, kunt u contact met ons opnemen om een blauw aanmeldformulier gemaild te krijgen. 

Ongeveer zes weken na aanmelding krijgen ouders bericht of hun dochter/zoon is aangenomen.
Bij plaatsing wordt uitgegaan van het advies van de basisschool en is dit ondersteund met gegevens uit het onderwijskundig rapport dat de basisschool opstelt. Indien een ontwikkelingsperspectief aanwezig is, wordt dit ook toegevoegd.