Aanmelden schooljaar 2022-2023

Aanmelden voor volgend schooljaar kan door het blauw aanmeldformulier volledig ingevuld bij ons in te leveren. Dat kan dagelijks tussen 08.00 en 16.00 uur, bij de receptie. De aanmeldingsweek is van 7 t/m 11 maart 2022.
Het blauw aanmeldformulier kunt u van de basisschool krijgen. Als de basisschool buiten het Samenwerkingsverband Eindhoven en Kempenland valt, kunt u contact met ons opnemen om het blauw aanmeldformulier gemaild te krijgen. 

Zes weken na aanmelding hoort u of uw zoon/dochter is aangenomen.

Bij plaatsing wordt uitgegaan van het advies van de basisschool en is dit ondersteund met gegevens uit het onderwijskundig rapport dat de basisschool opstelt. Indien een ontwikkelingsperspectief aanwezig is, wordt dit ook toegevoegd.