Deelraad en MR

Deelraad

't Antoon heeft een actieve Deelraad. De Deelraad bestaat uit drie ouders en drie medewerkers van de school. Ouders hebben een zittingstermijn van twee jaar. Zij zijn een dankbaar klankbord voor de school. Er zijn altijd wel aandachtspunten die wij als school kunnen verbeteren. De deelraad is voor 'denkers'. Zij hebben instemmingsrecht op beleidszaken en adviesrecht op alle overige terreinen. Met hun betrokken inbreng en frisse blik hebben de ouders een waardevolle invloed op de ontwikkeling van de school. Wij maken daar graag gebruik van. De Deelraad heeft vijf bijeenkomsten per jaar.

Voor contact met de deelraad: deelraad-aschellensparmantscholen.nl

Samenstelling Deelraad

Ouders: 
- mw. A. Willems
- mw. C. van Wasbeek
- Dhr. J. Reuvers

Personeel:
- mw. L. van Vugt - van de Moosdijk (namens schoolleiding)
- dhr. J. Kuijpers (voorzitter)
- mw. A. Claerhoudt (secretariaat)
- mw. N. Meerkerk

Vanaf schooljaar 2018-2019 starten we met een Ouderwerkgroep voor ouders die willen helpen bij praktische zaken; helpende handjes; de 'doeners'.
Verder willen we vanaf dan ook graag de leerlingen laten meedenken met een Leerlingen meedenkraad. 

Medezeggenschap

Wij vinden het belangrijk dat ouder(s) en personeel meepraten, adviseren en meebeslissen over allerlei onderwerpen die te maken hebben met de school. Dit gebeurt binnen de Deelraad en de Medezeggenschapsraad (MR) van Scholengroep Het Plein.
Eén ouder en één personeelslid vertegenwoordigen 't Antoon in de MR.