E-mails en (nieuws)brieven 

Informatie voor ouders over bijvoorbeeld informatieavonden, ouderavonden, activiteiten et cetera versturen wij via e-mail. Deze e-mailberichten zijn op deze pagina terug te vinden. 
Een aantal keer per jaar versturen wij via e-mail een nieuwsbrief naar ouders. Deze zijn ook op deze pagina terug te vinden.

E-mailberichten en brieven 2021-2022

Evaluatie OLT 2021-2022
Laatste schoolweken S2
Laatste schoolweken S1
We gaan naar de Efteling
Schoolreis Efteling verzet
CITO-volgtoets S1 - 14 t/m 16 maart
De vakantie feestelijk inluiden
Belangrijke informatie over uitval in verband met afwezigheid docenten.
OLT-keuze Rouwverwerking (leerjaar 1 en 2)
Aangepaste beslisboom quarantaine en zelftesten + beslisboom leerling 12+
CITO-volgtoetsen S2
Vanaf maandag 10 januari..
Belangrijke informatie: harde lockdown en schoolsluiting
Scholenmarkt 't Antoon gaat helaas niet door
Belangrijke informatie betreffende aanpassingen coronamaatregelen + nieuwe beslisboom
Vanaf maandag mondkapjes verplicht op school
Uitnodiging rapportgesprek 1 - ouder(s) en leerling
E-mailadressen leerlingen worden aangepast
Coronamaatregelen - Studiedag - Nieuwsbrief
Een paar mededelingen voor na de herfstvakantie
Sportdag leerjaar 1
Sportdag leerjaar 2
Belangrijk informatie: maandag 11 oktober
Deelname  van uw kind aan de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021
Afname CITO-volgtoets
Belangrijk informatie: coronamaatregelen op school
Magister app inloggen toestemmingen w.o. biebpas
Executieve functies - vragenlijst ouder
Uitnodiging kennismakingsgesprek mentor, ouders en leerling
Belangrijk: Toestemming afname NIO S1
Wilt u meedenken en beslissen over de ontwikkelingen van school?
Belangrijke informatie eerste schoolweek
Introductie S1 2021-2022
Introductie S2 2021-2022


Nieuwsbrieven
Nieuwsbrief voor ouders nr.3 - 2021-2022
Nieuwsbrief voor ouders nr.2 - 2021-2022
Nieuwsbrief voor ouders nr.1 - 2021-2022

Nieuwsbrief voor ouders nr.3 - 2020-2021
Nieuwsbrief voor ouders nr.2 - 2020-2021
Nieuwsbrief voor ouders nr.1 - 2020-2021

Presentaties

Thema-avond: Het online leven van een puber
Thema-avond: Technologie in de Klas