E-mails en (nieuws)brieven 

Informatie voor ouders over bijvoorbeeld informatieavonden, ouderavonden, activiteiten et cetera versturen wij via e-mail. Deze e-mailberichten zijn op deze pagina terug te vinden. 
Een aantal keer per jaar versturen wij via e-mail een nieuwsbrief naar ouders. Deze zijn ook op deze pagina terug te vinden.

E-mail berichten en brieven 2021-2022

Vanaf maandag mondkapjes verplicht op school
Uitnodiging rapportgesprek 1 - ouder(s) en leerling
E-mail adressen leerlingen worden aangepast
Coronamaatregelen - Studiedag - Nieuwsbrief
Een paar mededelingen voor na de herfstvakantie
Sportdag leerjaar 1
Sportdag leerjaar 2
Belangrijk informatie: maandag 11 oktober
Deelname  van uw kind aan de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021
Afname CITO-volgtoets
Belangrijk informatie: coronamaatregelen op school
Magister app inloggen toestemmingen w.o. biebpas
Executieve functies - vragenlijst ouder
Uitnodiging kennismakingsgesprek mentor, ouders en leerling
Belangrijk: Toestemming afname NIO S1
Wilt u meedenken en beslissen over de ontwikkelingen van school?
Belangrijke informatie eerste schoolweek
Introductie S1 2021-2022
Introductie S2 2021-2022

E-mail berichten en brieven 2020-2021

Maatregelen op school vanaf 29 juni
Belangrijke informatie laatste 3 schoolweken leerjaar 1 2020-2021
Belangrijke informatie laatste 3 schoolweken leerjaar 2 2020-2021
Belangrijke informatie over school vanaf 7 juni
Belangrijke informatie: voortgezet onderwijs vanaf 7 juni
Belangrijke informatie: morgen en dinsdag blijven alle leerlingen thuis
Omzetten leerlingen e-mailadressen en ontwikkelingen Zermelo en Magister
Vragenlijst voor ouders over thuisonderwijs in coronatijd
Leerlingtevredenheidsonderzoek
Afname CITO-volgtoetsen
Vanaf volgende week weer les op school met strikte richtlijnen en afspraken
Morgen weer school zoals vorige week
Belangrijk: school dicht vanwege weersomstandigheden
Belangrijke informatie
Informatie Open Dag/Rondleiding Vakcollege Eindhoven Complimenten! Online lessen en ophalen iPads en bijlage: Instructie voor de leerlingen Magister Teams
S2: Open dagen vervolgscholen en bijlage: Overzicht open dagen 2021
Schoolsluiting vanaf 16 december
Kerstviering leerlingen - vrijdag 18 december
Rapporten, Niveau-adviezen (S2) en NIO resultaten (S1)
Einde periode 1 - Start periode 2
Mondkapjes vanaf maandag 16 november verplicht en SHP Brief en Poster
Ouderbijdrage via digitale factuur
Positief getest op coronaCOVID19 en Informatie brief COVID19 GGD (gecorrigeerd)
CITO-volgtoets resultaten en Ouderfolder
Het dragen van mondkapjes op school en brief van onze rector
Sportdag S1 en Sportdag S2
Mondkapjes op school vanaf maandag
Brief van onze rector en beslisboom van de VO-raad
Afname CITO-volgtoetsen
S1: Toestemming afname NIO
S1: Eerste bijeenkomst deelraad
Voorbereidingen opstart school en brief van Scholengroep Het Plein
S1: Eerste schoolweek en schoolbenodigdheden
S2: Eerste schoolweek en schoolbenodigdheden

Gratis lidmaatschap Bibliotheek Eindhoven voor alle leerlingen 't Antoon

Nieuwsbrieven
Nieuwsbrief voor ouders nr.3 - 2020-2021
Nieuwsbrief voor ouders nr.2 - 2020-2021
Nieuwsbrief voor ouders nr.1 - 2020-2021

Presentaties

Thema-avond: Het online leven van een puber
Thema-avond: Technologie in de Klas