Financiën, regels en procedures

Financiën

Schoolboeken

Vrijwillige ouderbijdrage

 

Regels en procedures

Voor een goede organisatie en duidelijkheid voor leerlingen, ouders en medewerkers zijn regels nodig. Op ’t Antoon hanteren we een aantal regels die specifiek voor onze school zijn. Daarnaast werken we volgens de regels en afspraken die gelden voor alle OMO-scholen.

Schoolregels ‘t Antoon

Rechten, plichten en regels OMO

Aansprakelijkheid en verzekeringen