Aansprakelijkheid en verzekeringen

De Raad van Bestuur van de Vereniging OMO is niet verantwoordelijk voor eigendommen van leerlingen en personeelsleden die op school zoek raken of beschadigd worden. Materiële schade is niet verzekerd en wordt alleen vergoed als ze valt onder de bepalingen van het waarborgfonds. Schade opzettelijk door leerlingen toegebracht aan eigendommen van de school of van anderen, wordt op kosten van de leerling hersteld.

Aansprakelijkheid

De schoolleiding aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of schade aan privé-eigendommen van leerlingen en medewerkers. Dit heeft betrekking op alle verblijfsruimtes op het terrein van de school. Hieronder vallen ook de kluisjes, fietsstalling en garderobe.

Doorlopende schoolgroepsreisverzekering

Voor schoolreizen, excursies en dergelijke heeft OMO een doorlopende reisverzekering afgesloten. Dit betekent dat deelnemers zijn verzekerd tegen personenschade en zaakschade.

Schoolongevallenverzekering

Via de schoolongevallenverzekering van OMO zijn alle leerlingen en medewerkers van ’t Antoon verzekerd tegen ongevallen tijdens schooltijd, en op weg van huis naar school en andersom. Deze verzekering is alleen van toepassing op lichamelijk letsel en niet op materiële schade. Het voordeel van deze verzekering ten opzichte van de dekking via de aansprakelijkheidsverzekering is dat de schoolongevallenverzekering voorbij gaat aan het aansprakelijkheidsstuk, waardoor het naar verwachting sneller tot een uitkering kan komen.

Polisvoorwaarden

De polisvoorwaarden van alle verzekeringen zijn ter inzage beschikbaar bij de schooladministratie. Als ouder(s) de dekking van deze verzekeringen onvoldoende vinden, kunnen zij op eigen initiatief voor bijverzekering zorgen. Voor andere of hogere vergoedingen aanvaardt de Raad van Bestuur van de Vereniging OMO geen aansprakelijkheid.