Schoolboeken

De schoolboeken die onze leerlingen gebruiken, zijn eigendom van ‘t Antoon. Ze worden gratis aan de leerlingen in bruikleen gegeven. Als school dragen wij de kosten van het boekenpakket.
De leerlingen en hun ouders bestellen de boeken zelf. Dat kan alleen bij onze vaste leverancier Iddink Voortgezet Onderwijs B.V. De schoolboeken moeten vóór de vakantie besteld worden. Dat gebeurt digitaal. Ouders ontvangen tijdig informatie over de precieze bestelwijze. De boeken worden vóór het nieuwe schooljaar door Iddink op het huisadres afgeleverd.
We gaan ervan uit dat leerlingen zorgvuldig omgaan met de geleende boeken.

Dit betekent:
• de boeken worden niet beschreven;
• de pagina’s worden niet gevouwen;
• de wordt niet in de pagina’s geknipt;
• de boeken mogen niet verloren gaan;
• de boeken worden gekaft.

Mocht bij het inleveren aan het einde van het schooljaar blijken dat de boeken niet op tijd of onvolledig worden ingeleverd of onzorgvuldig zijn gebruikt, dan zullen we de schade verhalen op de leerling. Leerlingen die, om welke reden dan ook, voor het einde van het schooljaar de school verlaten, moeten de boeken voor hun vertrek op school inleveren.