Schoolregels ‘t Antoon

Op ’t Antoon streven we naar een veilige, sociale en prettige omgeving. Die kunnen we alleen waarborgen als iedereen met respect met elkaar omgaat. En als de veiligheid en het welbevinden van leerlingen en personeel absoluut gegarandeerd zijn. De regels van onze school spelen daarin een grote rol. Nóg belangrijker is dat leerlingen en medewerkers zich naar de schoolregels gedragen.
De schoolregels staan in de schoolagenda die elke leerling aan het begin van het jaar ontvangt. Er wordt in de mentoruren uitgebreid aandacht aan de regels besteedt.

Leerlingenstatuut

Naast de schoolregels hebben we op ’t Antoon een leerlingenstatuut waarin de rechten en plichten van leerlingen specifiek zijn vastgelegd. Het leerlingenstatuut is hier in te zien.