Veel creativiteit op Architectuurdag.

Alle 2e jaars leerlingen van ’t Antoon Schellenscollege kunnen met trots terugkijken op een zeer geslaagde praktijk-dag Kunst en Cultuur. Ze hebben zich de hele dag bezig gehouden met het thema “Architectuur”. Binnen alle disciplines van de kunstvakken waren er workshops waar de leerlingen de opgedane kennis uit de reguliere lessen konden toepassen in de praktijk. Worstelend met beeldende 2D- , 3D- en muzikale aspecten zijn de leerlingen in een negental workshops aan de slag gegaan om al samenwerkend en probleemoplossend toe te werken naar een aantal mooie eindresultaten. Ook de vakdocenten zien in deze samenwerking van alle kunstdisciplines een stimulans om de leerlingen vaker op deze manier uit te dagen om hun vaardigheden optimaal te benutten.Media