Team

't Antoon is een Parmant School.
 
Directie Parmant Scholen
mw. drs. C.I.M. Sebregts                      Rector                                              c.sebregts@parmantscholen.nl

Directie 't Antoon 
mw. E. van Vugt - van de Moosdijk     Directeur                                          l.vanvugt@parmantscholen.nl
mw. M. Intven Teamleider                             m.intven@parmantscholen.nl
                                
Commissie van toelating
mw. M. Intven     Teamleider
mw. drs. S. Klompmaker                      Orthopedagoog
mw. M. Hoskens   Ondersteuningcoördinator
                 
Leerjaarcoördinator
dhr. T. Paulusse                                     Coördinator Leerjaar 1                    t.paulusse@parmantscholen.nl
dhr. P. van Liempd Coördinator Leerjaar 2 p.vanliempd@parmantscholen.nl
                   
Mentoren 2021-2022
S1A   mw. N. Meerkerk                 
          dhr. R. van Esschoten                
Basis                                      n.meerkerk@parmantscholen.nl
r.vanesschoten@parmantscholen.nl
S1B   mw. M. Wagenaars    
          mw. S. Klompmaker
Basis/Kader m.wagenaars@parmantscholen.nl
s.klompmaker@parmantscholen.nl
S1C   mw. A. Zijlstra Kader a.zijlstra@parmantscholen.nl
S1D   mw. K. Verhagen
          mw. K. Verhoof
Kader/Theoretisch k.verhagen@parmantscholen.nl
k.verhooff@parmantscholen.nl
S1E   mw. A. Kremer
          mw. A. Claerhoudt
Theoretisch/Theoretisch+      a.kremer@parmantscholen.nl
a.claerhoudt@parmantscholen.nl

   
S2A   mw. L. van Rijen
Basis l.vanrijen@parmantscholen.nl
S2B   mw. L. Rijken
          mw. A. du Bois
Basis l.rijken@parmantscholen.nl
a.dubois@parmantscholen.nl
S2C   dhr. S. Hodiamont 
Basis/Kader s.hodiamont@parmantscholen.nl
S2D   dhr. K. Verhoeven Kader k.verhoeven@parmantscholen.nl
S2E   mw. E. Leenen
          mw. K. Gootzen
Theoretisch Kader/Theoretisch   e.leenen@parmantscholen.nl
k.gootzen@parmantscholen.nl
S2F   mw. I. Korff Theoretisch/Theoretisch + i.korff@parmantscholen.nl

Onderwijzend personeel
mw. A. Claerhoudt                  NE
dhr. L. Geraats  DU
mw. K. Gootzen BI
dhr. S. Hodiamont  EN, PRO
mw. M. Intven NASK, WI, RE
mw. S. Klompmaker               WI
mw. I. Korff TE, HV, PRO
dhr. J. Kuijpers MU, PRO
dhr. P. van Liempd LO, FIT
mw. N. Meerkerk WI, PRO,
dhr. T. Paulusse HV, PRO
mw. L. van Rijen NE
mw. L. Rijken NASK, WI, PRO
dhr. M. Sterk LO, FIT, PRO
mw. K. Verhagen NE, PRO
dhr. K. Verhoeven EN, PRO
mw. M. Wagenaars                 TE, HV, PRO
mw. S. Elbers LO
dhr. R. van Esschoten                    GS
mw. A. Kremer NE, PRO
mw. E. Leenen AK, EC, PRO
mw. A. Zijlstra WI, RE, PRO

Dyslexie coaches
mw. A. Claerhoudt                         a.claerhoudt@parmantscholen.nl
mw. N. Gielen n.gielen@parmantscholen.nl 

Onderwijsassistente
mw. A. du Bois                               a.dubois@parmantscholen.nl
mw. K. Verhoof k.verhoof@parmantscholen.nl

Orthopedagoog
mw. drs. S. Klompmaker              s.klompmaker@parmantscholen.nl 

Schoolmaatschappelijk werkende
mw. I. de Jongh                                     

Ondersteuningsteam
mw. M. Hoskens                                   Ondersteuningscoördinator          m.hoskens@parmantscholen.nl
mw. drs. S. Klompmaker       Orthopedagoog s.klompmaker@parmantscholen.nl
mw. N. Gielen Zorgconsulent n.gielen@parmantscholen.nl
dhr. M. Sterk  Leerlingbegeleider  m.sterk@parmantscholen.nl
mw. K. Verhagen Coach                                      k.verhagen@parmantscholen.nl

 
ZAT (zorgadviesteam)
In het ZAT zitten de leden van ons Ondersteuningsteam, aangevuld met vertegenwoordigers van de GGD, de leerplichtambtenaar van de gemeente Eindhoven en indien nodig kunnen betrokken instanties uitgenodigd worden. 

Vertrouwenspersoon

dhr. M. Sterk 

Leerlingenadministratie

mw. M. van den Eijnde

Communicatie/PR en administratie

mw. T. Baker

Receptie en verzuim

mw. D. de Brouwer

Conciërge

dhr. W. Heuvelmans