Praktische informatie

Planagenda's

Alle leerlingen op ´t Antoon krijgen aan het begin van elk schooljaar een Antoon Schellenscollege Planagenda. Hiermee leren ze hun huiswerk te plannen. In deze planagenda staat ook o.a. uitgebreide informatie over schoolregels en -afspraken.  

Overigens noteren onze docenten het huiswerk ook in Magister.

Het stallen van fietsen 

Leerlingen lopen vanaf de poort met de fiets aan de hand naar de fietsenstalling. Daar zetten ze hun fiets op de juiste plaats (op slot) in de fietsenstalling. Vervolgens lopen ze naar hun plein.
’t Antoon aanvaardt geen aansprakelijkheid bij schade of diefstal van fietsen. 

Gymnastiek/fitness

Voor gymnastiek- en fitnesslessen is het dragen van gymkleding en gymschoenen verplicht. Op ’t Antoon dragen leerlingen een wit of zwart t-shirt met korte mouwen en zonder opdruk, een sportbroek in één kleur en gymschoenen (geen zwarte zolen). Voor de lessen moeten ze ook een handdoek en eventueel badslippers meenemen. De gymkleding moet in een aparte tas zitten. Wij adviseren om de gymkleding en gymschoenen van de eigen naam te voorzien. Als een leerling de gymspullen vergeet, kan hij of zij op school schone gymkleding lenen. Ouder(s) dienen er op toe te zien dat de eigen gymkleding regelmatig gewassen wordt. 

Kluisjes

De kluisjes zijn bedoeld om leerlingen de mogelijkheid te geven hun schoolspullen, telefoon, jassen en dergelijke tijdelijk op te bergen. Wij adviseren om waardevolle spullen thuis te laten. De schoolleiding is gerechtigd om de inhoud van een kluisje te controleren als er vermoedens van misbruik zijn. Zo’n controle doen we altijd in het bijzijn van de leerling en/of door twee medewerkers van de school. 
‘t Antoon is bij calamiteiten zoals brand of wateroverlast niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de geleden schade. We zijn ook niet aansprakelijk voor het zoekraken of het uit de kluisjes verdwijnen van privé-eigendommen zoals mobieltjes en mp3-spelers. De inhoud van de kluisjes is privé-eigendom. 

Mobiele telefoons

Tijdens schooltijden mogen leerlingen hun mobiele telefoon niet gebruiken en niet aan laten staan. Dus ook tijdens pauzes mogen ze hun mobieltjes niet gebruiken. Mobiele telefoons moeten leerlingen opbergen in het kluisje en ze moeten ui staan. Bij overtreding van deze afspraak nemen we de telefoon in. Na het laatste lesuur kan de leerling het mobieltje weer ophalen bij de schoolleiding. Dit noteren wij. Als dit vaker gebeurt, nemen wij contact op met de ouder(s) om het mobieltje op te halen. Als leerlingen met hun ouders moeten bellen, mogen zij gebruik maken van een telefoon van de school. 

Pauzes

Pauzes op het schoolplein

Tijdens de pauzes blijven al onze leerlingen op het schoolplein. Alleen met toestemming van de mentor kan een leerling tijdens de pauze binnen blijven. Leerlingen kunnen, na toestemming van hun mentor, gebruik maken van een speciale pauzeplek. Die plek noemen we de ‘time-out’. In de ‘time-out’ kunnen leerlingen op een rustige manier de pauze doorbrengen. 

Eetpauze

De middagpauze begint met een eetpauze van tien minuten bij de eigen mentor. Tijdens de eetpauze wordt er teruggekeken op het verloop van de ochtend. Indien nodig kan de mentor nog wat bijsturen. Hierna gaan de leerlingen naar het schoolplein.

Protocol computergebruik en iPads

Wij hanteren binnen ‘t Antoon een protocol voor het gebruik van e-mail, internet, computers en iPads. 
Leerlingen ondertekenen dit protocol in de les mediawijsheid. 

Rookbeleid

Er geldt voor alle leerlingen een rookverbod op het schoolplein, in het gebouw en in de omgeving van de school. 

Schoolfoto’s

Fotograaf Dick Diks maakt elk jaar pasfoto’s. Voor het verzorgen van onderwijs gebruikt de school deze foto in Magister.

Via de webshop van de fotograaf is de foto digitaal te bestellen. Leerlingen ontvangen van de mentor een adres voor de webshop en een unieke code. De school is bij deze transactie niet betrokken.