Schoolactiviteit 's avonds

Schoolactiviteiten in de avond zijn verplicht omdat zij onderdelen zijn van het ontwikkelen van sociale vaardigheden en deel uitmaken van het onderwijsprogramma dat wij de leerlingen aanbieden.