Verstrekking paracetemol

Wij mogen volgens wettelijke regels aan leerlingen geen medicijnen zoals paracetamol et cetera  verstrekken.