Eigen agenda

Wij willen uw kind zo goed mogelijk op weg helpen met het leren leren. Als iedere leerling dezelfde agenda heeft is het voor de mentor makkelijker om bepaalde zaken te bespreken. Bovendien staan er de schoolregels, data van activiteiten, een plattegrond en informatie over en de mogelijkheid tot het plannen van huiswerk in.