Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).

OMO beschikt over een functionaris voor de gegevensbescherming (FG).

Scholengroep Het Plein heeft in verband met deze regelgeving een privacyreglement verwerking leerling gegevens opgesteld. Dit reglement kunt u hier nalezen.

Aanspreekpunt voor de gegevensbescherming volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Contactpersoon:
Esther Le Large MA
Beleidsadviseur Kwaliteit
e.lelarge@parmantscholen.nl