Time-out

Als een leerling zich tijdens de les onacceptabel gedraagt, kan de docent de leerling een time-out geven. De docent stuurt de leerling dan voor maximaal vijf minuten de gang op. De leerling wacht dan rustig buiten het lokaal tot de docent de leerling weer binnenroept. Bij een time-out kan de leerling tot rust komen. Er zijn geen verdere consequenties als de leerling zich de rest van de les goed gedraagt. De leerling kan slechts één keer per les een time-out krijgen. Als het gedrag na de time-out niet verbetert, kan de docent de leerling uit de les verwijderen. Dit heeft altijd consequenties.