Vertrouwenspersoon

Wij streven ernaar dat iedereen zich veilig voelt op ‘t Antoon.
De vertrouwenspersoon is er voor personen die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag zoals:
- agressie en geweld;
- seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten;
- pesten;
- discriminatie.

Wie zich onjuist bejegend voelt, kan contact opnemen met de vertrouwenspersoon. Er kan ook rechtstreeks een klacht worden ingediend bij het OMO. Zie daarvoor de Klachtenregeling van de Vereniging OMO.