Vrije-urenkaart

Alle leerlingen krijgen aan het begin van het schooljaar een vrije-urenkaart. De kaart is in beheer bij de mentor/coach. Als leerlingen aan het begin of het einde van de lesdag een onaangekondigd vrij lesuur hebben, geven we de vrij-urenkaart aan de leerlingen mee naar huis. Hierop staat welk lesuur de leerlingen vrij hebben gekregen. Leerlingen moeten de kaart ondertekend door hun ouder(s) de volgende dag op school bij de mentor/coach inleveren. Zonder handtekening van de ouder(s) of bij te laat inleveren vervalt het volgende vrije lesuur voor de leerling.