Leerplicht  

't Antoon werkt nauw samen met de leerplichtconsulenten van de gemeente Eindhoven. Dit in het kader van de uitvoering van de Leerplichtwet. De leerplichtconsulenten leggen huisbezoeken af bij leerlingen die om onbekende reden afwezig zijn van school.

De meeste leerlingen gaan met plezier naar school. Sommige kinderen hebben zoveel problemen dat zij van school wegblijven. 
Wanneer we dit signaleren proberen we daar wat aan te doen. De leerlingzorgcommissie kan worden ingeschakeld en – waar nodig – is er ook overleg met de leerplichtambtenaar. Een goede onderlinge communicatie vinden wij erg belangrijk. Samen met de leerplichtambtenaar werkt 't Antoon bij problemen aan een oplossing. Soms schakelen we daarbij ook andere instanties in. 

Afwezigheid leerling

't Antoon belt altijd eerst de ouder(s) als een leerling niet aanwezig is. Als we de ouder(s) niet kunnen bereiken, informeren we de leerplichtconsulent hierover. Deze zal een huisbezoek afleggen om de reden van afwezigheid te achterhalen. Dit kan consequenties hebben. Wij vragen ouders te zorgen dat hun zoon of dochter aanwezig is op 't Antoon. 

Leerplichtambtenaar en consulenten 

De leerplichtambtenaar is er ook om te controleren of alle leerplichtige kinderen wel naar school gaan. In Eindhoven voert Bureau leerplicht de leerplichtwet uit. Onze vaste leerplichtambtenaar is mevrouw I. Wilmsen. Zij is bereikbaar op het gemeentehuis in Eindhoven.
- Telefoon 040 238 27 26 

Meer informatie over de leerplicht op
rijksoverheid.nl
wetten.overheid.nl