Te laat komen

Te laat tot 08:45 uur

Om 08:30 uur moeten de leerlingen in het lokaal van de mentor zijn. Als een leerling tussen 08:30 en 08:45 uur komt, gaat hij of zij rechtstreeks naar dat lokaal. De mentor noteert het te laat komen.

Te laat na 08:45 uur

Als een leerling na 08:45 uur komt en dus te laat is voor de 1e les, moet er eerst een toegangsbriefje bij de receptie opgehaald worden. Zonder dit briefje wordt de leerling niet in de klas toegelaten.

Tussentijds te laat (leswisseling)

Ook tussentijds te laat komen tijdens een leswisseling geldt als te laat komen. De docent noteert dit in Magister. Een toegangsbriefje is bij tussentijds te laat komen niet nodig.

Te laat maatregelen

Na drie keer te laat komen volgt corvee van vijfenveertig minuten of moet een leerling zich de volgende dag voor 08:00 uur melden. Bij te laat komen zonder geldige reden moet de leerling de gemiste tijd op dezelfde dag inhalen.
Als het te laat komen vaker voorkomt, wordt de in te halen tijd langer. In zo’n geval wordt steeds contact met ouder(s) opgenomen.
Zorgwekkend te laat komen melden we bij de leerplichtambtenaar.