Verwijdering en schorsing


Verwijdering uit de les

Als leerlingen uit de klas gestuurd worden, moeten ze zich direct bij de receptie melden met een witte kaart. De receptie verwijst de leerlingen door naar de leerjaar coördinator. Na afloop van de les gaat de leerling naar de docent door wie hij/zij uit de les is gestuurd. Er wordt een afspraak gemaakt om de reden van verwijdering en de consequenties ervan te bespreken.

Interne schorsing

Bij een interne schorsing (het tijdelijk niet tot de lessen worden toegelaten) neemt de schoolleiding contact op met de ouder(s). 

Externe schorsing en verwijdering

Het komt voor dat een leerling op school ongeoorloofd gedrag vertoont. De leerling kan dan door de schoolleiding extern geschorst worden. De leerling komt dan een afgesproken periode niet naar school.  Daarvoor nemen we altijd contact op met de ouders. Wij volgen het protocol schorsing en verwijdering.