De stap naar de middelbare school is soms groot. Op ’t Antoon maken we die stap samen, in kleine klassen en met betrokken mentoren volgens de AntoonRoute. We werken met je samen om je zelfvertrouwen te vergroten. En om je kennis en vaardigheden te versterken. Je krijgt daarbij onze steun, ons vertrouwen en de motivatie om jezelf te ontwikkelen.


Tijdens de twee jaren op het ’t Antoon volgen we samen met jou de AntoonRoute. Voor een deel krijg je daarin dezelfde lessen als op iedere andere vmbo-school. Anders is dat we 1/3 van de lestijd inruimen voor Ontwikkelleertijd (OLT). Daarin werk je aan je persoonlijke ontwikkeling en heb je de mogelijkheid om extra te leren. Voor iedere leerling kan dat verschillend zijn. Elke leerling werkt aan een eigen Routeplanner. Tijdens de AntoonRoute vul je je portfolio met uitdagingen, je geleerde vaardigheden, ontdekte talenten, interesses en zeker ook: je successen.