Leren leren

Op 't Antoon leren we onze leerlingen leerstrategieën aan, zodat zij zicht krijgen op het eigen leren (metacognitieve vaardigheden). Op deze manier kunnen leerlingen hun eigen leerproces zo effectief mogelijk (bij)sturen. Dit verhoogt de leerprestaties en motivatie. Deze leerstrategieën brengen wij op een uniforme manier aan in alle lessen. Stapsgewijs streven we naar het zelfstandig toepassen hiervan.

We maken gebruik van een vijftal stappenplannen:
– leerteksten: uniforme aanpak van leerteksten en ook de basis voor het maken van samenvattingen en schema’s;
– leren: aanpak voor het leren van een zaakvak (bijvoorbeeld aardrijkskunde of biologie);
– vreemde talen: drie stappenplannen gericht op het leren van woordjes, zinnen en grammatica.

Daarnaast besteden we gedurende het schooljaar veel aandacht aan de vaardigheden plannen, samenwerken en gebruik maken van hulpbronnen.