Ondersteuning en begeleiding

Mentor

Iedere klas heeft een vaste mentor. Jouw mentor neemt de tijd om je écht te leren kennen. Om te zien waar je ondersteuning nodig hebt en om je talenten verder te ontwikkelen. Ze coachen je, zodat je zélf kunt bouwen aan je kennis, je zelfvertrouwen en je sociale vaardigheden. Op ’t Antoon mag je ontdekken en ontwikkelen wat je echt leuk vindt. Je mentor helpt je bij het stellen en behalen van je doelen, leert je plannen en organiseren en heeft regelmatig gesprekjes met je. Je bent zelf verantwoordelijk voor je leerproces maar je wordt hier goed in begeleid. De mentor is de eerste contactpersoon voor leerlingen en ouders. Als blijkt dat je meer ondersteuning nodig hebt zorgt de mentor ervoor dat je meer begeleiding krijgt vanuit het ondersteuningsteam. De mentor heeft regelmatig afstemming met de leerjaar coördinator. De leerjaar coördinator is verantwoordelijk voor het goed functioneren van een leerjaar.

  

Ondersteuningsteam

De commissie van begeleiding is het ondersteuningsteam van ’t Antoon. Deze commissie is er voor jou en je mentor. Indien jij meer ondersteuning nodig hebt, kijken zij samen met jouw mentor hoe ze dit kunnen vorm geven. Dit kan op leergebied zijn of op het gebied van je persoonlijke ontwikkeling. Er wordt gekeken wat je leerkracht nodig heeft om je zowel binnen als buiten de klas te ondersteunen. In deze commissie zitten verschillende mensen met verschillend vakmanschap.

Schoolmaatschappelijk werk

Het kan, om verschillende redenen, iets minder goed met je gaan. Wij staan altijd voor je klaar, ook als je meer hulp nodig hebt. Het kan zijn dat je meer ondersteuning nodig hebt, dan wat de mentor kan betekenen. In dat geval kan de schoolmaatschappelijk werkende gesprekjes met jou en/of je ouders voeren om te kijken hoe we jou het beste kunnen helpen. De ene keer zijn een paar gesprekjes al genoeg, de andere keer is er hulp nodig bij je thuis. De schoolmaatschappelijk werkende is de schakel tussen onderwijs en zorg.


Samenwerking WIJ Eindhoven

Op ’t Antoon vinden we het belangrijk dat de samenwerking tussen onderwijs en zorg goed verloopt. We zijn een pilot gestart met WIJ Eindhoven waarin we op een laagdrempelige manier ouders willen bereiken. De medewerkers van WIJ Eindhoven zijn binnen onze school te vinden met betrekking tot het geven van advies rondom allerlei zaken, zoals opvoeding, schulden etc. Daarnaast zullen zij thema bijeenkomsten verzorgen voor zowel ouder als leerling.