Leerjaarcoördinator

Op ´t Antoon hebben we voor ieder leerjaar een coördinator. De leerjaarcoördinator is verantwoordelijk voor het goed functioneren van het leerjaar waarvoor hij/zij verantwoordelijk is (eerstelijnszorg).

Hij/zij:
– wekelijks overleg met de schoolleiding;
– is voorzitter van de leerjaar mentorengroep;
– is het eerste aanspreekpunt voor de mentoren met betrekking tot de leerlingbegeleiding;
– is aanspreekpunt voor leerlingen met vragen of problemen;
– is betrokken bij niveau- en pakketkeuze;
– neemt maatregelen bij gedragsproblemen;
– is aanspreekpunt voor ouders en vakdocenten.