Uitstroom en Loopbaan Oriëntatie en - Begeleiding (LOB)

Onze leerlingen stromen na het tweede jaar uit naar een andere vmbo school. Ze hebben dan de einddoelen bereikt van de tweede klas van het voortgezet onderwijs. Ze komen dan in het derde jaar van het vmbo. Een enkele leerling vervolgt zijn schoolloopbaan in havo 3 of vindt een plek elders.

In het laatste jaar dat de leerlingen op onze school zitten, organiseren wij een aantal activiteiten om een verantwoorde keuze mogelijk te maken.

Voorlichting Scholengroep het Plein

 Voor de ouders van onze uitstroomleerlingen geven wij een voorlichtingsavond over de richtingen en mogelijkheden van de vervolgschool. Mentoren/coaches geven dan uitleg. Vertegenwoordigers van de scholen van Scholengroep Het Plein vertellen over hun organisatie, werkwijze en mogelijkheden.

Scholenbezoek

De basis- en kaderleerlingen gaan op bezoek bij onder andere het Vakcollege Eindhoven. Zij volgen een paar praktijklessen en kunnen zo de verschillende sectoren bekijken.

Meeloopdagen

Een aantal scholen biedt de gelegenheid om een dag of een aantal dagen mee te lopen, zodat de leerlingen een beeld krijgen van hun mogelijke toekomstige school.

Advies

Wij volgen de leerling in de schoolperiode intensief op een drietal terreinen, namelijk schoolvorderingen, capaciteiten en persoonlijkheidsontwikkeling. In oktober vindt nog een capaciteitenonderzoek plaats. Op basis hiervan geven wij een niveau-advies. Dit bespreken we tijdens de eerste rapportavond met de ouder(s).

Overleg

Er is veel overleg tussen de school (mentor), leerling en de ouder(s), waarbij we gezamenlijk proberen tot een verantwoorde uitstroom te komen. Indien mogelijk begeleidt een van onze externe begeleiders de leerling in het nieuwe schooljaar (zie ambulante begeleiding).

Warme overdracht

Met alle scholen vindt een warme overdracht plaats, waarbij de mentor de leerlingen bespreekt met een afgevaardigde van de ontvangende school.
Het doel is het versterken van persoonlijk succes van de leerling op de vervolgschool en het voorkomen van onnodige studievertraging.