Onderdeel van Scholengroep Het Plein

Het Antoon Schellenscollege - kortweg 't Antoon - maakt deel uit van Scholengroep Het Plein. Binnen deze groep werken zes scholen in Eindhoven samen:
• Aloysius De Roosten (mavo met determinatie onderbouw vmbo-k/g/t)
• Antoon Schellenscollege (onderbouw vmbo-b/k/t lwoo)
• Helder (havo en vwo voor leerlingen met ASS en/of AD(H)D)
• Praktijkschool Eindhoven (praktijkonderwijs)
• Sint-Joriscollege (mavo, havo en vwo)
• Vakcollege Eindhoven (vmbo-bb/kb)

Elke school van Scholengroep Het Plein heeft een eigen identiteit. Het aanbod van de scholen is zó op elkaar afgestemd, dat ze samen staan voor een gevarieerd en compleet onderwijsaanbod. De onderlinge samenwerking maakt een goede doorstroming en een ‘warme’ overdracht van leerlingen mogelijk.
In de samenwerking delen ze daarbij dezelfde ambities:

• Een stimulerend pedagogisch klimaat met optimale leeropbrengsten bieden.
• Het brede onderwijs- en begeleidingsaanbod actief benutten bij door-, op- en afstroom tussen de onderwijsvormen van de school.
• Leren inzetten als een actief en sociaal proces.
• Samenhang binnen het onderwijsprogramma verankeren met een actieve deelname van de school aan de samenleving.
• Een brede aandacht hebben voor de begeleiding van en zorg aan leerlingen.
• De mogelijkheid bieden aan topsportleerlingen om sport en studie te combineren. Lees verder

Als onderdeel van Scholengroep Het Plein is 't Antoon ook een Academische Opleidingsschool (AOS). Lees verder