Topsport Talentschool

De Topsport Talentschool (LOOT) van Scholengroep Het Plein behoort tot een van de grootste van Nederland. LOOT is bedoeld voor leerlingen die in hun sport het talent en de ambitie hebben om door te groeien naar internationaal niveau. Je wordt alleen tot LOOT toegelaten als je in het bezit bent van een talentenstatus (Belofte, Nationaal talent, Internationaal talent). Zo’n talentenstatus wordt afgegeven door de sportbond in overleg met NOC*NSF.

De basis om in de sport de top te behalen wordt al op jonge leeftijd gelegd. Naast de rol van de ouders, die hun sportende kinderen op alle mogelijke manieren ondersteunen, is de houding van de school ten opzichte van de sportambities van topsportleerlingen van groot belang. Juist tijdens de uiterst gevoelige periode in de ontwikkeling van de sporter stelt het voortgezet onderwijs hoge eisen.

Een goed samenspel tussen leerling, ouder(s), school en sportvereniging is dan onontbeerlijk. Leerlingen met een topsportstatus kunnen in aanmerking komen voor extra onderwijsfaciliteiten.