Informatieavonden

Vanwege het coronavirus is het niet meer mogelijk om voor ouders een informatieavond te houden. Wij willen u graag informeren over onze school en ons ondersteuningsaanbod. Daarom bieden we wel de mogelijkheid voor een individueel gesprek via Microsoft TEAMS of bij ons op school. U kunt zich hiervoor aanmelden. Zodra het aanmeldformulier ontvangen is zal de aannamecommissie zo spoedig mogelijk contact opnemen. Bekijk ook onze schoolfilm voor een eerste indruk.

Voor de leerlingen zijn er oriëntatiedagen. Ouders kunnen hun kind hiervoor opgeven via de pagina 'Oriëntatiedagen', op onze website.

Met de Stichting Regionaal Samenwerkingsverband voor Passend Voortgezet Onderwijs Eindhoven en Kempenland (RSV PVO) is de afspraak gemaakt dat leerlingen zich officieel kunnen aanmelden in de week van 1 tot 5 maart 2021. Dit kan met een blauw aanmeldformulier dat u van de basisschool ontvangt.