't Antoon heeft een Deelraad, als onderdeel van een overkoepelende Medezeggenschapsraad. Het doel van de Deelraad is om dicht bij de eigen school mee te denken, te adviseren en te beslissen over het te voeren beleid.
't Antoon heeft een enthousiaste actieve Deelraad, bestaande uit drie ouders en twee medewerkers van de school. Ouders zijn een belangrijk en dankbaar klankbord voor de school. Met hun betrokken inbreng en frisse blik, hebben de ouders een waardevolle invloed op de ontwikkeling van ‘t Antoon. Naast onderwerpen uit de actualiteit en vaste agendapunten, zijn er altijd aandachtspunten die school kan verbeteren. De Deelraad is voor 'denkers'. Zij hebben instemmingsrecht op beleidszaken en adviesrecht op alle overige terreinen. Wij maken daar graag gebruik van.
De Deelraad heeft ongeveer zes bijeenkomsten per jaar en ouders hebben een zittingstermijn van twee jaar.  
Voor contact met de Deelraad: deelraad-aschellens@parmantscholen.nl

Ouders: 
Dhr. B. Oortwijn (voorzitter)
Mw. J. van Summeren (secretaris)
Mw. Bekkers-Paans

Personeel:
Dhr. J. Kuijpers
Dhr. S. Hodiamont 

Namens Directie:
Mw. Intven

Verder is er ook een Leerlingenraad in het leven geroepen.

Medezeggenschap
't Antoon vormt samen met vijf andere scholen Parmant Scholen en is onderdeel van Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO). Parmant Scholen heeft een overkoepelende Medezeggenschapsraad die bestaat uit een afvaardiging van de Deelraden van alle Parmant Scholen. Eén ouder en één personeelslid vertegenwoordigen 't Antoon in de MR. Ook de MR hebben instemmingsrecht op beleidszaken en adviesrecht op alle overige terreinen, en vergadert ongeveer zes keer per jaar. 

Ben je ouder van een leerling in het eerste leerjaar?
Momenteel zijn de ouders in de deelraad vertegenwoordigd door 3 ouders met kinderen in het 2e leerjaar. Deze ouders stoppen na dit schooljaar. Voor volgend schooljaar is er een nieuwe vertegenwoordiging nodig vanuit de ouders en je kunt je daarvoor aanmelden! Wij hopen uiterlijk in mei wat nieuwe leden te verwelkomen zodat we voor een warme overdracht kunnen zorgen.
Meld je aan via: info-aschellens@parmantscholen.nl.