Oriëntatiedagen - voor leerlingen

Om ’t Antoon te leren kennen, kunnen leerlingen uit groep 8 meedoen aan een oriëntatiedag.  
De eerstvolgende oriëntatiedagen zijn gepland op donderdag 21 oktoberdonderdag 4 november en donderdag 25 novemberOuders kunnen hun kind hiervoor aanmelden. Na ontvangst van het aanmeldformulier sturen wij een bevestiging en uitnodiging.

Het programma voor de leerlingen is:
- Het invullen van een vragenlijst;
- Rondleiding door het gebouw;
- Leesvaardigheid;
- Stop motion filmpjes maken;
- Gymles.

Na de oriëntatiedag worden de ouders uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek bij ons op school, waarin de ondersteuningsbehoefte van hun kind besproken wordt.

Bij toelating op onze school vormen de gegevens van de oriëntatiedag, het onderwijskundig rapport van de basisschool en het gesprek met de ouders de basis voor het plan van aanpak in het eerste leerjaar. Hiermee kunnen wij ons onderwijs zo goed mogelijk afstemmen op de hulpvraag van de leerling.