Oriëntatiedagen - voor leerlingen

Om ’t Antoon te leren kennen, kunnen leerlingen uit groep 8 meedoen aan een oriëntatiedag. Ouders kunnen hun kind hier aanmelden voor een oriëntatiedag. Na ontvangst van het aanmeldformulier sturen wij een bevestiging en uitnodiging. 

Het programma voor de leerlingen is:
- Het invullen van een vragenlijst;
- Rondleiding door het gebouw;
- Leesvaardigheid;
- Stop motion filmpjes maken;
- Gymles.

Na de oriëntatiedag worden de ouders uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek via TEAMS of bij ons op school, waarin de ondersteuningsbehoefte van hun kind besproken wordt.

Bij toelating op onze school vormen de gegevens van de oriëntatiedag, het onderwijskundig rapport van de basisschool en het gesprek met de ouders de basis voor het plan van aanpak in het eerste leerjaar. Hiermee kunnen wij ons onderwijs zo goed mogelijk afstemmen op de hulpvraag van de leerling.